معرفی سرکنسول
تأييد مدارك دانشجوئی

تأييد مدارك دانشجوئی

 

واجدین شرایط می بایست  دارای پرونده دانشجوئی در سرکنسولگری باشند در صورتیکه پرونده دانشجوئی تشکیل نداده اید به قسمت تشکیل پرونده دانشجوئی مراجعه نمائید .

مدارك زير، توسط سرکنسولگری، برای تمامی دانشجويان تأييد می گردد:

الف- گواهی ثبت نام در دانشگاه
ب- گواهی اشتغال به تحصيل
ج- ريز نمرات دانشگاهی
د- مدارك فارغ التحصيلی
هـ - تصوير اجازه اقامت معتبر
و- تصوير صفحات گذرنامه

 

مدارك لازم:
۱- درخواستنامه تكميل شده شماره (۴۰۵) که مورد درخواست در آن مشخص شده باشد
۲- جهت تائید مدارک تحصیلی ( کلیه مقاطع تحصیلی ) لازم است قبلا  به تائید مقامات ترکیه رسیده باشد .

 ( دانشجويان اعزامی رشته های پزشکی، پيرا پزشکی و رشته های وابسته بايد کليه مدارک و گواهی های تحصيلی خود  را پس از تأييد سرکنسولگری محل تحصيل و نهاد اعزام کننده در ايران به مرکز امور دانشجوئی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمايند).

   دانلود : فرم فارسي تاييد مدارك دانشجويي405(2).pdf           حجم فایل 83 KB
وزارت امورخارجه | ساعات كار اداري و ایام تعطیل | سامانه امور کنسولی | تماس با ما | تذکرات مهم  | جستجو | گالری تصاویر