معرفی سرکنسول

تخفیف بلیط هواپیمایی

تخفیف بلیط هواپیمایی

 

نحوه اخذ معرفی نامه برای استفاده از مزایای تخفیف بلیط هواپیما برای دانشجویان

براساس مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران , دانشجویان مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فنآوری و یا وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی می تواننداز تخفیف  بلیط هواپیمائی استفاده نمایند .. چنانچه حائز شرایط مشروحه ذیل هستید ، ضمن  مراجعه به بخش کنسولي می توانید نسبت به اخذ معرفی نامه برای دفتر نمایندگی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران اقدام فرمائید .

مدارک و شرایط لازم: :

الف ) کسانیکه مراحل تشکیل پرونده دانشجوئی در وزارت علوم و یا بهداشت را طی نموده ويا بورسيه ميباشندو  هم اکنون با اخذ مجوز لازم از مزایا و تسهیلات غیر ارزی استفاده می نمایند :

1.    تصوير گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران

2.    گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان تکمیل فرم تخفيف بليط دانشجوئي

3.    انگلیسی  بانضمام اصل ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی

ب) کسانیکه فاقد پرونده دانشجوئی بوده و تاکنون مجوز استفاده از تسهیلات غیر ارزی را از وزارت علوم و یا بهداشت دریافت ننموده اند .
اینگونه اشخاص می بایستی در مرحله اول و
با ارائه مدارک لازمه (مشروح در زیر) تشکیل پرونده داده و مجوز لازم را اخذ نمایند .

مدارك لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های غیر پزشکی

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره [۴۰۱] برای تشکيل پرونده دانشجوئی
۲- اصل  گواهی ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان انگلیسی  
بانضمام : اصل  ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی و گواهی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده 
۳-2 نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرین خروج از کشور
4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومی (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلی و ارسال 2 نسخه از تصویر کارت )
 1 نسخه تصویر  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتی (درصورت تأهل)
۵- گواهی خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)
۶- تصوير گواهی اجازه اقامت دانشجوئی  در پرتغال ( کارت دانشجوئی و کارت اقامت پرتغال)
  توجه :نوع کارت اقامت پرتغال براساس تحصیل در دانشگاه ( اقامت تحصیلی ) صادر شده باشد
۷- 2 نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
۸-  2 نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)
۹- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۱۰- تصوير حكم اعزام و يا معرفی نامه وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (برای دانشجويان بورسيه)

مدارك لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره [۴۰۱] برای تشکيل پرونده دانشجوئی
۲- اصل  گواهی ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان انگلیسی  
بانضمام :
 اصل  ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی
 گواهی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده 
 تصویر دیپلم و پیش دانشگاهی ( آخرین مدرک تحصیلی داخل کشور)
۳-2 نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرین خروج از کشور
4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومی (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلی و ارسال 2 نسخه از تصویر کارت )
 1 نسخه تصویر  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتی (درصورت تأهل)
۵- گواهی خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)
۶- تصوير گواهی اجازه اقامت دانشجوئی  در پرتغال ( کارت دانشجوئی و کارت اقامت پرتغال)
  توجه :نوع کارت اقامت هلند براساس تحصیل در دانشگاه ( اقامت تحصیلی ) صادر شده باشد
۷- 2 نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
۸-  2 نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)
۹- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۱۰- تصوير حكم اعزام و يا معرفی نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  (برای دانشجويان بورسيه)
طبق اعلام وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی
دانشجویان مقاطع تخصص و
PhD  و ( دانشجویانی که دارای اقامت غیر تحصیلی می باشند ) ملزم به سپردن تعهدات لازم جهت بازگشت به کشور می باشند که به منظور انجام امور مربوطه می بایست والدین یا نماینده قانونی خود رابه مرکز امور دانشجوئی - وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند
لطفا در تکمیل و تحویل مدارک دقت لازم اعمال گردد .

 

توضیحات :
کسانی
که مدارک خود را به هنگام حضور در سفارت تحویل می دهند و در خواست تایید و سپس ارسال مدارک و یا نامه تخفیف بلیط دارند ، ارائه پاکت پستی ضروری است .
اعتبار این معرفی نامه حداکثر یک ماه پس از
صدور می باشد .
در صورت مفقود شدن
نسخه دیگری از معرفی نامه صادر نخواهد شد. بدیهی است نسخه دوم به عنوان دومین درخواست دانشجو محسوب می گردد
** پس از ارسال مدارک
به ایران و اخذ مجوز از اداره امور دانشجوئی و بورسها وزارت امور خارجه , سایر درخواستهای متقاضی (از قبیل اخذ معرفی نامه برای بلیط نیم بها, مهر خروجی دانشجوئی, تمدید و یا صدور رایگان گذرنامه) قابل اقدام خواهد بود

   دانلود : فرم 401-مشخصات دانشجو.pdf           حجم فایل 676 KB
وزارت امورخارجه | ساعات كار اداري و ایام تعطیل | سامانه امور کنسولی | تماس با ما | تذکرات مهم  | جستجو | گالری تصاویر