معرفی سرکنسول
تشكيل پرونده دانشجوئی

تشكيل پرونده دانشجوئی

 

برای استفاده از تسهيلات دانشجوئی، تشكيل پرونده دانشجوئی ضروری است.

مدارك لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های غیر پزشکی

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره (۴۰۱) برای تشکيل پرونده دانشجوئی
۲- اصل  گواهی ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان انگلیسی و یا ترکی 
بانضمام : اصل  ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی و گواهی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده 
۳- دو نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرین خروج از کشور
۴- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومی (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلی و ارسال ۲ نسخه از تصویر کارت )
 یک نسخه تصویر  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتی (درصورت تأهل)
۵- گواهی خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)
۶- تصوير گواهی اجازه اقامت دانشجوئی  در ترکیه ( کارت دانشجوئی و کارت اقامت ترکیه)
  توجه :نوع کارت اقامت ترکیه براساس تحصیل در دانشگاه ( اقامت تحصیلی ) صادر شده باشد
۷- دو نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
۸- دو نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)
۹- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۱۰- تصوير حكم اعزام و يا معرفی نامه وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (برای دانشجويان بورسيه)

مدارك لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره (۴۰۱) برای تشکيل پرونده دانشجوئی
۲- اصل  گواهی ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان انگلیسی و یا ترکیه ای  
بانضمام :  اصل  ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی  گواهی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده  تصویر دیپلم و پیش دانشگاهی ( آخرین مدرک تحصیلی داخل کشور)
۳- ۲ نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرین خروج از کشور
4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومی (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلی و ارسال ۲ نسخه از تصویر کارت )
 ۱ نسخه تصویر  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتی (درصورت تأهل)
۵- گواهی خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)
۶- تصوير گواهی اجازه اقامت دانشجوئی  در ترکیه ( کارت دانشجوئی و کارت اقامت ترکیه)
  توجه :نوع کارت اقامت ترکیه براساس تحصیل در دانشگاه ( اقامت تحصیلی ) صادر شده باشد
۷- ۲ نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
۸- ۲ نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)
۹- دو قطعه عکس جديد ۴×6 تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۱۰- تصوير حكم اعزام و يا معرفی نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  (برای دانشجويان بورسيه)
طبق اعلام وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی
دانشجویان مقاطع تخصص و
PhD  و ( دانشجویانی که دارای اقامت غیر تحصیلی می باشند ) ملزم به سپردن تعهدات لازم جهت بازگشت به کشور می باشند که به منظور انجام امور مربوطه می بایست والدین یا نماینده قانونی خود رابه مرکز امور دانشجوئی - وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند .
لطفا در  تکمیل و تحویل مدارک دقت لازم اعمال گردد .

يادآوری: مدارك دانشجويان آزاد و مقيم از طريق وزارت امور خارجه به وزارت خانه های ياد شده ارسال می گردد. در صورت موافقت، اين دسته از دانشجويان از تسهيلات دانشجوئی برخوردار می شوند.

 

 

   دانلود : فرم 401-مشخصات دانشجو.pdf           حجم فایل 676 KB
وزارت امورخارجه | ساعات كار اداري و ایام تعطیل | سامانه امور کنسولی | تماس با ما | تذکرات مهم  | جستجو | گالری تصاویر