معرفی سرکنسول
مدارک مربوط به دانشجویی پزشکی

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده دانشجویی در رشته های پزشکی:

1-      اصل گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری

2-      اصل ریز نمرات ترم/ ترم های گذرانده شده در دانشگاه

3-      اصل و دو نسخه تصویر گواهی مدرک تحصیلی اخذ شده و یا (تصویربرابر اصل توسط دانشگاه)

4-      اصل و دو نسخه تصویر گواهی مدرک پیش دانشگاهی اخذ شده و یا (تصویر برابر اصل توسط دانشگاه)

5-      دانشجویان مقاطع تخصصی و PhD و (دانشجویانی که دارای اقامت غیر تحصیلی می باشند)

ملزم به سپردن تعهدات لازم جهت بازگشت به کشور می باشند که به منظور انجام امور مربوطه می بایست والدین یا نماینده قانونی خود را یا نماینده قانونی خود را به مرکز امور دانشجویی – وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند.

 

 

4 قطعه عکس جدید تمام رخ

اصل گذرنامه و دو نسخه تصویراز صفحه های 1و2 و صفحه آخرین خروج از ایران

اصل شناسنامه و دو نسخه تصویر تمام صفحات

اصل کارت پایان خدمت ،کارت ملی و دو نسخه تصویر آن  

اصل دفترچه اقامت تحصیلی و تصویر صفحات پرشده

لطفا تصاویر مورد نیاز از مدارک را در برگ  A4 پشت و رو

آدرس وب سایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول      

istanbul.mfa.ir 

وزارت امورخارجه | ساعات كار اداري و ایام تعطیل | سامانه امور کنسولی | تماس با ما | تذکرات مهم  | جستجو | گالری تصاویر